#Mamy Wspólne Cele – zwycięzcy edycji 2019

Kategoria ubóstwo energetyczne

W pierwszej kolejności należy natychmiast odejść od pozyskiwania energii z węgla, na rzecz elektrowni atomowych, równocześnie rozwijając systematycznie odnawialne źródła energii. Byłby to okres przejściowy, po którym można by całkowicie zrezygnować również z elektrowni atomowych. Źródła odnawialnej energii są cały czas doskonalone i na chwilę obecną najciekawszymi alternatywami są perowskity oraz vortex bladeless (hiszpański wynalazek). Źródła odnawialnej energii powinny znaleźć szersze zastosowanie w budownictwie tak, aby w przyszłości mogły powstawać w pełni samowystarczalne budynki jednorodzinne.

Kategoria woda pitna

Coraz więcej domostw podłącza się do sieci wodno-kanalizacyjnej, pozostawiając w ten sposób nieużytkowane stare szamba. Szamba te mogę posłużyć jako zbiorniki na tak zwaną szarą wodę. Potrzebna jest wyposażenie domu w podwójną instalację wodną i używanie szarej wody pozostałej z kąpieli do spłukiwania toalet. 40% wody pitnej zużywanej w domach służy właśnie do tego celu. W tym momencie w Polsce brakuje odpowiednich przepisów sanepidowskich i programów, które wspierałyby tego typu inwestycje.

Kategoria susza

Rola mokradeł i odzyskanie terenów podmokłych jak równiny zalewowe, rzeki, jeziora i bagna działają jak gąbki wchłaniające i magazynujące nadmiar wody opadowej oraz zmniejszające fale powodziowe. W klimacie typu suchego w porach suchych tereny podmokłe uwalniają zmagazynowaną wodę, co opóźnia nastanie suszy i ogranicza niedobory wody. Powyżej przytoczyłam cytat. Obserwujemy odwrotne tendencje, raczej wysuszamy teren, niż dbamy o utrzymanie terenów podmokłych, często nieużytków. W tym celu ważne jest nagłaśnianie roli mokradeł.

Kategoria smog

Rozwiązaniem częściowym problemu jest budowanie energooszczędnych lub pasywnych budynków, dzięki którym emisja CO2 do atmosfery będzie mniejsza. Izodom 2000 Polska to Polska rodzinna firma, która od 30 lat oferuje innowacyjną technologię dla budownictwa energooszczędnego i pasywnego. Nasze badania wykazały, że 19 000 budynków wybudowanych w technologii Izodom 2000 zaoszczędziło 7,5 mln CO2 i 200 tys. ton pyłu. Więcej nt. przyczyniania się firmy do zmniejszenia smogu będzie można dowiedzieć się z dokumentu: https://www.polskakontrasmog.pl/. Zachęcam do obejrzenia filmiku: https://youtu.be/iR3S4lKsRrg.

Kategoria recykling i gospodarka odpadami

Reprezentuję Polskie Stowarzyszenie Zero Waste, które działa na rzecz bezodpadowego stylu życia. Aby osiągnąć poziom 50% recyklingu w 2020 roku, należy wprowadzić obowiązkowy system kaucyjny na opakowania po napojach. System kaucyjny to mechanizm, w którym konsumenci kupujący napój płacą dodatkową kwotę (kaucję), która jest im zwracana w momencie gdy oddają opakowanie do punktu odbioru w sklepie. System ma na celu zachęcenie konsumentów do zwracania pustych butelek plastikowych, szklanych, czy puszek, aby zapewnić ich ponowne użycie lub recykling. W przypadku opakowań po napojach, ma to miejsce w 40 regionach na całym świecie, osiągając doskonałe wyniki (Litwa po 2 latach z poziomu 33% wskoczyła na 92%). Dzięki wprowadzeniu systemu kaucyjnego w 10 krajach europejskich, poziom selektywnej zbiórki opakowań po napojach wyniósł ponad 85%. To jedyny sposób, aby osiągnąć cel 90% selektywnej zbiórki plastikowych butelek po napojach do 2029 r. System kaucyjny zapewnia recykling o lepszej jakości, pozwalający na wykorzystanie opakowań w przemyśle spożywczym, a zebrane surowce osiągają znacznie wyższą cenę rynkową. Warto dodać, że system obejmujący opakowania wielokrotnego użytku generuje o 50% mniej emisji CO2 niż w przypadku opakowań jednorazowych. To jeden z najskuteczniejszych instrumentów przeciwdziałania przenikaniu tworzyw sztucznych do środowiska. Według badań, które przeprowadziliśmy, 88% Polaków popiera wprowadzenie systemu kaucyjnego. 🙂 Więcej o naszej akcji: https://kaucyjny.pl/