Ubóstwo energetyczne

Dane: Polska gospodarka w istotnym stopniu opiera się na węglu. Podejmowane są próby, które mają to zmienić, ale działania te przebiegają bardzo powoli. Według danych Urzędu Regulacji Energetyki z 2017 r. paliwa węglowe stanowiły prawie 74% wszystkich paliw (72,21% węgiel kamienny, 1,59% węgiel brunatny). Ma to wpływ na emisję do atmosfery ton szkodliwych substancji, na co zwraca się uwagę szczególnie w okresach zimowych, z powodu smogu. Jedną z głównych przyczyn tego zjawiska jest tzw. niska emisja, czyli emisja pyłów i szkodliwych gazów, pochodzących z gospodarstw domowych. W nich bowiem pali się złej jakości paliwem w nieefektywny sposób lub po prostu domowymi śmieciami w urządzeniach, które nie spełniają norm emisji spalin. Problemem ubóstwa energetycznego, gdy gospodarstwo domowe nie może pozwolić sobie na energię lub usługi energetyczne, dotkniętych jest 14,1% osób mieszkających w domach jednorodzinnych w Polsce.

Jakie widzisz rozwiązania tego problemu?

Zgłoś rozwiązanieSprawdź również inne projekty