Recykling i gospodarka odpadami

Według danych Eurostatu z 2017 r. Polska wytwarza znacznie mniej odpadów na mieszkańca niż średnio w UE. W 2017 r. średnia ta wyniosła 487 kg na osobę, w Polsce natomiast – 315 kg na osobę. Mniej niż 350 kg odpadów komunalnych na osobę wyprodukowano tylko w Rumunii (272 kg), Polsce (315 kg) i Czechach (344 kg). Ponad 600 kg odpadów komunalnych na osobę wyprodukowała Dania (781 kg), Cypr (637 kg), Niemcy (633 kg), Luksemburg (607 kg) i Malta (604 kg). Komisja Europejska wskazuje natomiast, że w Polsce recyklingowi poddaje się 32% odpadów komunalnych, gdzie średnia w UE wynosi 44% (dane za 2017 r.). W 2020 r. wszystkie kraje Unii Europejskiej powinny osiągnąć 50% poziom recyklingu odpadów komunalnych.

Jakie widzisz sposoby na osiągnięcie tego poziomu?

Zgłoś rozwiązanieSprawdź również inne projekty