Smog

Jedną z najważniejszych przyczyn obniżenia jakości powietrza w Polsce jest wysokie stężenie pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5. Problem dotyczy przede wszystkim dużych miast i aglomeracji oraz wielu obszarów pozamiejskich w południowej części Polski. Istotny wpływ ma położenie, szczególnie w dolinach górskich lub dolinach rzek, gdzie trudniej jest o rozproszenie zanieczyszczeń. Przekroczenia norm dobowych stężeń pyłu PM10 najczęściej występują w okresie zimowym i mają związek z ogrzewaniem w indywidualnych budynków oraz transportem. Innymi przyczynami ich powstawania są: emisje z ciepłowni, zakładów przemysłowych, elektrowni oraz niekorzystne warunki meteorologiczne (cisze wiatrowe). Ocena jakości powietrza za 2017 r. pod względem pyłu PM10, która objęła 46 stref, wskazała, że do klasy A (najlepszej) zakwalifikowano 12 stref położonych w zachodniej i północnej Polsce, 34 strefy zostały zaliczone do klasy C.

Jakie widzisz rozwiązania dla problemu smogu?

Zgłoś rozwiązanieSprawdź również inne projekty